pillowplate - keppels.nl

Pillowplate warmteoverdracht berekening

De berekening van het benodigde warmtewissel oppervlak is door ons uit te voeren.
In het algemeen hebben wij het benodigde aantal kW nodig, bij u bekend of te berekenen uit de procesparameters.

De pillowplate warmteoverdracht berekeningen zijn in de volgende pillowplate toepassingen in te delen:
– pillowplate op de tank wand en bodem
– pillowplate ondergedompeld in medium
– stroming langs de pillowplate (falling film), vloeistof of solids.
– koude opbouw en afgifte in geval van ijsbank
– Bulk solid koeler of verwarmer

pillowplate tankwand en bodem
Hierbij is het uiteindelijke doel het berekenen van de benodigde aantal vierkante meters pillowplate warmtewissel oppervlak om het proces goed te laten verlopen. Belangrijk hierbij is de lokatie en isolatie van de tank, geroerd of niet geroerd, vloeistof eigenschappen als dichtheid en soortelijke warmte, het verwarmende of koelende medium en het koel respectievelijk verwarm traject.

pillowplate warmteoverdracht ondergedompeld in medium
Hierbij is ook het bepalen van het aantal vierkante meters verwarmend of koelend oppervlakte het doel. Men dient hierbij niet te vergeten dat de pillowplate aan 2 kanten tegelijk gebruikt wordt. In basis zijn dezelfde gegevens nodig als voor een tankwand berekening.

stroming langs de pillowplate (falling film), vloeistof of solids.
Het berekenen van de warmteoverdracht capaciteit van een stromende vallende film over een pillowplate geschied middels bekende formules. Wij hebben van u de hoofdgegevens nodig ten aanzien van de toepassing. Dit zijn het benodigde koel of verwarm vermogen in kW, intrede en uittrede temperatuur produkt, het gegevens van het vallende medium betreffende een vloeistof of vaste stof, type koelend of verwarmend medium in de pillowplate.

koude opbouw en afgifte in geval van ijsbank
om de afmetingen van de ijsbank te bepalen hebben wij uw benodigde koelcapaciteit nodig en de beschikbare ruimte. Met de ijslaagdikte en afsmeltsnelheid is de ijsbank te dimensioneren. Stappen:
– Koelcapaciteit geeft de benodigde ijshoeveelheid in kg.
– Met de gewenste ijslaagdikte is het benodigde koeloppervlakte te berekenen.
– Het benodigde plaatoppervlak en register is daarmee bepaald.
– De plaat afstand wordt bepaald door de ijslaagdikte.
– De opbouwsnelheid van de ijslaag is hoofdzakelijk afhankelijk van de de verdampingstemperatuur en beschikbare koelvermogen.

Koudeafgifte ijsbank: in het algemeen geld dat een ijsbank in 2 uur kan worden afgedooid een beluchte (aggretatie) of geroerde ijsbank verdubbeld de koude afgifte per tijdseenheid.

Graag vernemen wij uw specifieke warmteoverdrachts eisen.